Mengapa Aplikasi menunjukkan keuntungan yang salah yang dibuat oleh pedagang?

Apabila melihat jumlah keuntungan yang telah dibuat oleh pedagang, Pelican hanya menunjukkan "keuntungan yang direalisasikan", iaitu keuntungan yang mereka peroleh daripada kedudukan yang ditutup. Oleh itu ia tidak mengambil kira kedudukan yang masih aktif dan belum ditutup.