Bagaimana untuk saya menyalin pedagang?

Untuk menyalin pedagang, pilih Akaun yang anda ingin salin, pilih Salin, anda hendaklah melengkapkan Borang Kesesuaian, setelah anda melengkapkan Borang tersebut, pilih ukuran salinan anda:
- Risiko Induk Cermin (ukuran dagangan berkadar dengan ekuiti penyalin berbanding dengan Isyarat)
- Saiz Induk Cermin (ukuran dagangan sama dengan Isyarat tanpa mengira ekuiti di akaun)
- Saiz Tetap (mengunci ukuran dagangan untuk semua perdagangan)
Pilih sama ada anda mahu menyalin dagangan yang sudah dibuka yang Isyaratnya telah dibuka, dan akhirnya pilih sama ada anda mahu dagangan dibundarkan ke ukuran perdagangan minimum- walaupun kami telah mengira ukuran salinan yang lebih kecil daripada yang ada pada broker anda.
Tekan ‘Sahkan’.