Jak obliczany jest zwrot?

Do obliczania procentowego zwrotu wyświetlanego na Twoim profilu stosujemy zwrot ważony czasem, co ogranicza wpływ operacji wpłaty i wypłaty środków.
Zwrot jest mierzony dla każdej transakcji. Oznacza to, że po zamknięciu transakcji procentowy zysk lub strata są ujmowane w łącznym zwrocie.