Sekiranya saya menyalin beberapa pedagang, bagaimana saya boleh mengenal pasti kedudukan bagi pedagang tersebut?

Malangnya, dagangan tidak boleh dikenal pasti daripada isyarat individu. Walau bagaimanapun, kami sedang meneliti satu ciri yang membolehkannya.